Jízdárna Pražského hradu
03 ⁄ 03 – 23 ⁄ 05 ⁄ 2010

Otevírací doba:
Otevřeno denně 10 – 18 hodin

Vstupné
Plné 140 Kč
Snížené 80 Kč1
Rodinné 280 Kč2
Novináři 10 Kč
Děti do 6 let volný vstup
Školní skupiny s doprovodem 40 Kč / osoba

1 Mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol, důchodci od 65 let.
2 Dva dospělí a alespoň jedno dítě.

Lng switch

Informace o výstavě

Dokoupil 100
Jízdárna Pražského hradu
03 ⁄ 03 – 23 ⁄ 05 ⁄ 2010

"Jde o to, nosit v sobě určitou vizi a na svět se dívat s tím, že něco hledáš. A když jsi připraven, tak to najdeš. Jenom musíš vědět, co chceš. Já jsem cítil, že chci pro sebe malířství nově definovat."
Dokoupil

Jiří Georg Dokoupil se jako jeden z mála českých výtvarníků poválečné doby plně prosadil na mezinárodní výtvarné scéně. Výtvarnou kritikou je nejčastěji řazen k proudu postmoderního malířství, které se v osmdesátých a devadesátých letech rozvinulo především v Německu a Itálii.
Jeho tvorbu jako celek není snadné definovat vzhledem k velké pluralitě výtvarných stylů, které tento umělec používá. Odráží se v ní jeho přesvědčení, že v umění je mnohdy důležitější hledat než nacházet, zároveň tato stylová pluralita vypovídá o tom, jak nevyčerpatelná je nápaditost a tvůrčí energie, s níž se zmocňuje svých různorodých témat. Příznačným a trvalým rysem jeho díla je tak sama proměnlivost, soustavné hledání a ohledávání nových témat úzce provázané s vynalézáním nových výrazových forem.

Výstavu připravila Správa Pražského hradu společně s Prinz Prager Gallery, Galerií Bruno Bischofberger a Galerií Andrea Caratsch.

K výstavě byl ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae vydán katalog.